Color Tables

February 24, 2010

The charts below give the hexadecimal numbers and the names, in alphabetical order, for the RGB codes that define the displayed colors.

Hexadecimal and HTML Named Color Charts.

000000 003300 006600 009900 00CC00 00FF00
000022 003322 006622 009922 00CC22 00FF22
000033 003333 006633 009933 00CC33 00FF33
000066 003366 006666 009966 00CC66 00FF66
000099 003399 006699 009999 00CC99 00FF99
0000aa 0033aa 0066aa 0099aa 00CCaa 00FFaa
0000CC 0033CC 0066CC 0099CC 00CCCC 00FFCC
0000ee 0033ee 0066ee 0099ee 00CCee 00FFee
0000FF 0033FF 0066FF 0099FF 00CCFF 00FFFF
330000 333300 336600 339900 33CC00 33FF00
330033 333333 336633 339933 33CC33 33FF33
330066 333366 336666 339966 33CC66 33FF66
330099 333399 336699 339999 33CC99 33FF99
3300CC 3333CC 3366CC 3399CC 33CCCC 33FFCC
3300FF 3333FF 3366FF 3399FF 33CCFF 33FFFF
660000 663300 666600 669900 66CC00 66FF00
660033 663333 666633 669933 66CC33 66FF33
660066 663366 666666 669966 66CC66 66FF66
660099 663399 666699 669999 66CC99 66FF99
6600CC 6633CC 6666CC 6699CC 66CCCC 66FFCC
6600FF 6633FF 6666FF 6699FF 66CCFF 66FFFF
990000 993300 996600 999900 99CC00 99FF00
990033 993333 996633 999933 99CC33 99FF33
990066 993366 996666 999966 99CC66 99FF66
990099 993399 996699 999999 99CC99 99FF99
9900CC 9933CC 9966CC 9999CC 99CCCC 99FFCC
9900FF 9933FF 9966FF 9999FF 99CCFF 99FFFF
CC0000 CC3300 CC6600 CC9900 CCCC00 CCFF00
CC0033 CC3333 CC6633 CC9933 CCCC33 CCFF33
CC0066 CC3366 CC6666 CC9966 CCCC66 CCFF66
CC0099 CC3399 CC6699 CC9999 CCCC99 CCFF99
CC00CC CC33CC CC66CC CC99CC CCCCCC CCFFCC
CC00FF CC33FF CC66FF CC99FF CCCCFF CCFFFF
FF0000 FF3300 FF6600 FF9900 FFCC00 FFFF00
FF0033 FF3333 FF6633 FF9933 FFCC33 FFFF33
FF0066 FF3366 FF6666 FF9966 FFCC66 FFFF66
FF0099 FF3399 FF6699 FF9999 FFCC99 FFFF99
FF00CC FF33CC FF66CC FF99CC FFCCCC FFFFCC
FF00FF FF33FF FF66FF FF99FF FFCCFF FFFFFF

 

Aliceblue F0F8FF Antiquewhite FAEBD7 Aqua 00FFFF
Aquamarine 7FFFD4 Azure F0FFFF Beige F5F5DC
Bisque FFE4C4 Black 000000 Blanchedalmond FFEBCD
Blue 0000FF Blueviolet 8A2BE2 Brown A52A2A
Burlywood DEB887 Cadetblue 5F9EA0 Chartreuse 7FFF00
Chocolate D2691E Coral FF7F50 Cornflowerblue 6495ED
Cornsilk FFF8DC Crimson DC143C Cyan 00FFFF
Darkblue 00008B Darkcyan 008B8B Darkgoldenrod B8860B
Darkgray A9A9A9 Darkgreen 006400 Darkkhaki BDB76B
Darkmagenta 8B008B Darkolivegreen 556B2F Darkorange FF8C00
Darkorchid 9932CC Darkred 8B0000 Darksalmon E9967A
Darkseagreen 8FBC8F Darkslateblue 483D8B Darkslategray 2F4F4F
Darkturquoise 00CED1 Darkviolet 9400D3 deeppink FF1493
Deepskyblue 00BFFF Dimgray 696969 Dodgerblue 1E90FF
Firebrick B22222 Floralwhite FFFAF0 Forestgreen 228B22
Fuchsia FF00FF Gainsboro DCDCDC Ghostwhite F8F8FF
Gold FFD700 Goldenrod DAA520 Gray 808080
Green 008000 Greenyellow ADFF2F Honeydew F0FFF0
Hotpink FF69B4 Indianred CD5C5C Indigo 4B0082
Ivory FFFFF0 Khaki F0E68C Lavender E6E6FA
Lavenderblush FFF0F5 Lawngreen 7CFC00 Lemonchiffon FFFACD
Lightblue ADD8E6 Lightcoral F08080 Lightcyan E0FFFF
Lightgoldenrodyellow FAFAD2 Lightgreen 90EE90 Lightgrey D3D3D3
Lightpink FFB6C1 Lightsalmon FFA07A Lightseagreen 20B2AA
Lightskyblue 87CEFA Lightslategray 778899 Lightsteelblue B0C4DE
Lightyellow FFFFE0 Lime 00FF00 Limegreen 32CD32
Linen FAF0E6 Magenta FF00FF Maroon 800000
Mediumauqamarine 66CDAA Mediumblue 0000CD Mediumorchid BA55D3
Mediumpurple 9370D8 Mediumseagreen 3CB371 Mediumslateblue 7B68EE
Mediumspringgreen 00FA9A Mediumturquoise 48D1CC Mediumvioletred C71585
Midnightblue 191970 Mintcream F5FFFA Mistyrose FFE4E1
Moccasin FFE4B5 Navajowhite FFDEAD Navy 000080
Oldlace FDF5E6 Olive 808000 Olivedrab 688E23
Orange FFA500 Orangered FF4500 Orchid DA70D6
Palegoldenrod EEE8AA Palegreen 98FB98 Paleturquoise AFEEEE
Palevioletred D87093 Papayawhip FFEFD5 Peachpuff FFDAB9
Peru CD853F Pink FFC0CB Plum DDA0DD
Powderblue B0E0E6 Purple 800080 Red FF0000
Rosybrown BC8F8F Royalblue 4169E1 Saddlebrown 8B4513
Salmon FA8072 Sandybrown F4A460 Seagreen 2E8B57
Seashell FFF5EE Sienna A0522D Silver C0C0C0
Skyblue 87CEEB Slateblue 6A5ACD Slategray 708090
Snow FFFAFA Springgreen 00FF7F Steelblue 4682B4
Tan D2B48C Teal 008080 Thistle D8BFD8
Tomato FF6347 Turquoise 40E0D0 Violet EE82EE
Wheat F5DEB3 White FFFFFF Whitesmoke F5F5F5
Yellow FFFF00 YellowGreen 9ACD32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We try to post all comments within 1 business day